Liên hệ quảng cáo

Sales & Marketing

Mr. Huỳnh Quốc Thịnh: 0903 810 875
Email: thinh.huynh@nvvcomm.com
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 119)

Ms. Phương Mai: 0986 300 649
Email: mai.nguyen@nvvcomm.com
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 118)

Ms. Phạm Hương: 0933 277 729
Email: huong.pham@vanthemy.com
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 418)

Tải bảng giá chi tiết