Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Ms. Phạm Hương: 0933 277 729
Email: [email protected]
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 418)

Ms. Hoàng Tú: 0938 373 048
Email: [email protected]
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 413)

Liên hệ Marketing & hỗ trợ nội dung

Mr. Huỳnh Quốc Thịnh: 0903 810 875
Email: [email protected]
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 119)

Ms. Phương Mai: 0986 300 649
Email: [email protected]
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 118)

Tải bảng giá chi tiết